Bananenhörnchen

Li Jerman

Nomina

Bananenhörnchen

  1. katufe: urifö sanau i'o simanga hunö mbua geu ba tola manaoka ia ba gotalua ndraha geu.
 
Omasi-masi gatufe andre wemanga hunö mbua geu, fao ba da'ö göi mbua nohi.

Eluaha ba li bö'ö

Umbu