Wiktionary:Nahia wamakori

Ngawalö lala wanura IPA/famoligö

bulö'ö

Duma-duma wangoguna'ö templat SN

bulö'ö
 • Ba la'ohe göi khönia ndraono sawuyu (Luk 8:15)
 • Ya'odo sa, ba nibe'e sumange sa'ae, ba lö ara tö, ba irugi baŵa wangefagu andrö (TimII 4:6)

Templat gangolifa nösi entri

bulö'ö

Templat andre no otomatis so na tebörögö wanura entri si bohou. Da’a tou ha moguna na omasi’ö ösigö’ö gangolifa nösi ba entri si no so (ha oroma ia ba modus kode).


Li Niha

Verba

Nahia wamakori [ami] (  farongogö)

 1. Tuliskan definisi di sini
  • Tuliskan contoh kalimat di sini

Eluaha ba li bö'ö

 • Li Indonesia:
 • Li Inggris:
 • Li Jerman:

Fehede si fagölö eluaha

 • Lö hadöi

Fehede si fa'ero eluaha

 • Lö hadöi

Oroita wehede

 • Lö hadöi

Nitöngöni

 • Lö hadöi

Fehede si fakhili

 • Lö hadöi

Fehede si fakhai

 • Lö hadöi

Umbu

 • Lö hadöi

Duma-duma we'amöi ba sambua entri ba Kamus Sundermann

bulö'ö

{{sundermann|yaŵa}}

simane dania oroma ia

H. Sundermann, Kamus Nias-Jerman, yaŵa

Ha fanandraigö da'a

bulö'ö

Hewisa wangoguna'ö fafa wanura eksternal ba aplikasi Wikikamus ma zui WikiNias.