Oroita wehedeSunting

Moroi ba Proto-Malayo-Polinesia *lima.