Wikipedia-logo.png

Baso zura salidi ba Wikipedia

Wikidata-logo-en.svg
Alui geluaha salidi ba Wikidata

Li Niha

 
salidi nideha

Verba

salidi

 
salidi idanö
  1. sinanö bulugeu nitanö ba danö ni'a niha
    • Atabö sibai ae salidi ba gowoto andrö

Eluaha ba li bö'ö


Fehede si fakhai

  • salidi nideha: kangkung cabut
  • salidi idanö: kangkung air